işık – popüler sözlük
İnsan gözüne etki edebilen 400nm-770nm arasında dalga boylarına sahip olan elektromanyetik radyasyonu tanımlamaya yarayan kelime.
Saniye de ortalama 300.000km hızla hareket ettiği varsayılan enerji yüklü foton parçacığı. Uzay dediğimiz kapalı sistem içerisinde Maddenin en hafif en hızlı halidir de denilebilir.
Işık, ışık kaynaklarından yayılan, yaklaşık saniye hızı üç yüz bin kilometreyi bulan, ilerlemesi ve yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç duymayan en aktif madde formu.
Işık, yeryüzünde aksi ispatlanana kadar, en yüksek hıza sahip dalga boyutundaki maddeye verilen ad.