jack london – popüler sözlük
john griffith london (1876 san francisco-1916 glen ellen/kaliforniya) irlanda kökenli amerikalı yazar. gazete dağıtıcılığından altın arayıcılığına, balıkçılık ve denizcilikten temizlikçiliğe kadar bir çok işte çalışıp insanları gözlemleyen jack london gözlemlerini yazıya dökmesinin yanında, toplumcu gerçekçi alana da yönelerek kapitalist sisteme eleştirel yaklaştığı demir ökçe ve uçurum insanları gibi romanları da kaleme aldı.

yoksulluğun pençesindeki insanların, aç ve vahşi hayvanların bir parça et için birbirini boğazlamasına benzer davranışlar sergilediği saptamasından hareketle; en gelişmiş uygarlıkları kurup bir parça ekmeğe muhtaç yaşayan insanların kimisinin zenginleşmek adına kimisinin de açlıktan ölmemek adına birbirinin gırtlağına nasıl çöktüğünü anlattı.