karakter – popüler sözlük
Karakter, türkçe sözlük karşılığı ıra ve özyapı anlamına gelen fransızca kökenli kelime.

karakter, tek tek bireylerin ve içinde yer aldıkları toplumun duygu durum, davranış durumuna verilen ad.

karakter, edebiyat alanında ruh dünyası, duygu durumu ve davranış yapısına dair özelliklerin anlatıldığı roman, öykü, oyun kişisine verilen ad.

karakter, kişileri davranış ve ilişkiler açısından sorumlu (karakterli) ya da sorumsuz (karaktersiz) davranış ve etik açısından sınıflandırmak için kullanılan ruhbilim terimi.

karakter, basım yayın alanında harf türü için kullanıldığı gibi; internet erişimli sosyal medya(sözlük)'da sınırlı harf sayısına sığdırılmak istenen başlığın uğradığı anlam kaybına vurgu yapmak için kullanılan adlandırma.