katolikler – popüler sözlük
hristiyan inancı içerisinde iznik'te yapılan birinci konsey (m.s. 381) toplantısı ile ortaya çıkan ortodoks-katolik bölünmesinin taraflarından birini oluşturan avrupa/roma merkezli inanç sistemine bağlı olanlara verilen ad. ilerleyen yıllarda kimi avrupa ülkelerinde (ingiltere, fransa gibi) katolik inancı üzerinden; daha sonra protestanlık (martin lüther/almanya) üzerinden bölünmeler yaşasa da avrupa'nın en eski inanç biçimini oluşturan dinsel topluluk diye bilinirler.