kestane – popüler sözlük
Kestane, "önde kayın ağaçları arkasında yar" diye akıp giden dizelerdeki "kayın" türü ile akraba diye tanımlanan, fagaceae familyasının tohumu yenilebilen castanea türü ağacın kendisine ve soyum devam etsin diye üretiği tohumuna verilen ad. kayın ağaçlarının bulunduğu alanlar tehlike altında olsa da, tohumu yendiği için varlığını koruyabilecek ağaç türü içinde yer almaktadır.