kethüda – popüler sözlük
kethüda, osmanlı dönemi yeniçeri ocaklarında yeniçeri ağasından sonraki yetkili kişi için kullanılmasının yanında benzer bir biçimde yine osmanlı döneminde varlıklı kişilerin mal ve mülklerinin işleyiş ve düzeninden sorumlu olan kişiler için kullanılan farsça kökenli adlandırma.