kıta sahanlığı – popüler sözlük
Bir kara kütlesini çevreleyen deniz, okyanus gibi kıyı seviyesinin ikiyüz metre derinlikten sonrasını oluşturan derinlikleri tarif eden tanım.
bir kara kütlesini çevreleyen deniz, okyanus gibi kıyı seviyesinin iki yüz metre derinlikten sonrasını oluşturan deniz ve okyanus yüzeyini tarif eden tanım.