Köleci toplum – popüler sözlük
Köleci toplum, kölelik sistemi üzerine inşa edilmiş ekonomik-siyasi uygulamalara verilen ad. köleci toplum serflik sisteminden başlayarak afrika kökenli insanların gemilerle kıtalararası taşınması ve iki ayrı insan köle=siyah-efendi=beyaz tanımlarıyla işletilen hukuksal düzenlemeleri de içeren toplumsal bir düzen olarak da bilinir.