kolonyalizm – popüler sözlük
Kolonyalizm, türkçe sözlük karşılığı sömürgecilik diye tanımlanan fransızca kökenli kelime. başka ülkelerin ve toplulukların ekonomik ve anlamda sömürüsü  ile birlikte siyasi, hukuki, ticari anlamda bağımlılığını içeren uluslararası ilişkiler biçimine eski dilde verilen ad.