komünizm – popüler sözlük
Komünizm, eşit işe-eşit ücret ilkelerine göre işleyen toplumsal sistem sosyalizm aracılığı ile yaşam ve yaşamın öznesi olan varlık olarak kendisini gören bireylerin yaşam-dirim meselesini salt kendisi ile değil, bütün bir insanlık tarihi ile bir bütün olarak ele alan, insanlığın ve kendi geleceğini ortak payda da gören hayatı bu sorumluluk bilinciyle yaşayan bireylerin artık devlet-bürokrasi ile birlikte yöneten ve yönetilen ilişkisinin bir bütün olarak ortadan kaldırıldığı, çelişmenin insan ile insan arasındaki bir biçimden çıkıp doğa-kozmos ölçeğinde ele alındığı toplumsal sisteme verilen ad.