kös – popüler sözlük
eskiden savaşlarda -osmanlı orduları tarafından- düşmana karşı moral üstünlüğü sağlamak ve savaş esnasında birlikleri yönlendirmek adına mehteran bölüğünce kullanılan gürültüsü bol bakır silindirik nesne üzerine geçirilmiş deve derisinden enstrümana verilen ad.

kös, günümüzde özel ya da resmi törenlerde yine mehteran tarafından kullanılan müzik enstrümanına verilen ad.