Kral – popüler sözlük
Kral, kabile/klan toplumunda savaşçı özellikleri ile öne çıkan liderlerin gelişen toplum yapıları ile birlikte hakimiyet kurduğu topraklarında gelişmesine bağlı olarak çevresinde oluşan ruhban sınıf ve hiyerarşi ile kurduğu yeni saltanat biçimine verilen ad.

imparatorluk, birkaç krallık üzerinde hakimiyet kurulması ile krallıktan daha üst bir hiyerarşik yapılanmaya geçişe verilen ad'dır. krallıklar ve imparatorluklar ile birlikte büyüyen derebeylik, şövalyelik, ruhban ve aristokrat sınıf, kral ya da imparator için, saltanatını koruyabilmesi adına dengeleyici bir yönetimi de gerekli kılar.