kültürel birikim – popüler sözlük
kültürel birikim, biyolojik kültür (dna ve rna) ve sosyal kültür (birey ve toplumsal etkileşim) diye iki kategoride ele alınması gereken konunun ben sadece sosyal kültür ile bireysel kültür arasında gerçekleşen boyutuna vurgu yapmak istiyorum.

kültür, geçmişten gelen bilgi birikimi üzerine yeni olanın güncel olanın eklemlenmesi ve sentezlenmesi yolu ile gerçekleşmektedir. geçmişten gelen bilgi ne oranda bilimsel bilgiye dayanırsa üretilen yeni bilgi de o oranda ileri bir kültür olacaktır genellemesi yapmak pek mümkün değil tarih bize en geriden gelen toplumların kurduğu ileri kültüre dayalı toplumsal sistemlerin çok kolay bir biçimde hiçbir dirençle karşılaşmadan yıkılırken ne derece kayıtsız kaldıklarını da göstermiştir.

bu yanıyla kültürel birikim sosyal bir boyuttan çok bireysel bir boyutu içeriyor da diyebiliriz. sosyal bir etkileşimi olsa da ekonomi ve buna bağlı krizler bireyi ne oranda çekirdek birey haline getirirse bireyin dış kültürle olan ilintisi de o oranda zayıflamaktadır. birbirine mesafeli bireylerin üreteceği kültürel birikimin geçmişten gelen kalabalık aile kültürüne dayalı arkaik kültür ile etkileşimi ve sonuçları ne yönde olacak merakı içerisindeyim. yeni olanın kazanacağı kesin olsa da, bu kazanma sürecinin içinden geçtiği evrelerin her bir aşaması ne sonuçlar verecek birlikte göreceğiz.