kuşsütü – popüler sözlük
kuşsütü, kuş yumurtlayan bir tür olduğu ve memeli bir canlı olmadığı gibi süt vermesi de olanaklı değildir. fakat bazı konularda abartmayı seven insanlar yeme-içme konusunda bu abartıyı "sofrada yok yoktu" anlamında bir deyim olarak "sofrada bir kuşsütü eksikti" gibi abartılı anlatırlar. kısacası bu söz soyutlamada abartıya kaçmaktan başka pek bir anlam ifade etmez.