limbik – popüler sözlük
Limbik, bedenimizin geçirdiği evrimi beyin dediğimiz organımız da geçirmiştir; limbik, orta beyin bölgesinde yer alan ilkel bölgedir; koku alma, uzun süreli bellek oluşturma ve bunlara uygun davranışlar geliştirme gibi bilinç ve reflekslerimize kaynaklık eden alana verilen ad'dır.

merkezi sinir sistemi olarak işlev gören ve tıp'ta serebrum (cerebrum) olarak adlandırılan alanın alt kısmında bulunur. koku soğanı, amigdala, hipokampus, talamus, hipotalamus gibi diğer ilkel bölümü içeren alanlar limbik sistem çevresinde yer alan diğer hassas alanlardır.

kedi köpek gibi canlılarda bu bölgeler son derece gelişmiş ve baskın olan alanlardır.