makastar – popüler sözlük
Makastar, tekstil sektöründe kumaş, astar, tela gibi giyim-kuşam için kullanılan nesneleri pastal halinde kesen kişi ve kişilere verilen ad.

eskiden pastal çizimi de yapan makastar cad-cam sistemleri kullanılarak plotter ile çizimlerin yapılmaya başlanmasıyla günümüzde daha çok pastal atan ve kesen kişi olarak tekstil sektöründe hizmet vermektedir.