Makedonlar – popüler sözlük
Makedonlar, balkan bölgesinde yaşayan, slav kökenli dil grubundan makedonca olarak adlandırılan iletişim dilini kullanan, bulgaristan, yunanistan, kosova, ve sırbistan ile komşu olan makedonya cumhuriyeti'nde yaşayan, müslüman olanlarının önemli bir kesiminin türkiye'ye göç ederek yerleştiği etnik topluluğa verilen ad.