mansa musa – popüler sözlük
1280 yılında doğmuş, 1312 yılında tahta çıkmış mali kralı. sahip olduğu toprakları genişleterek altın ve tuz madenlerinin sahibi olmuştur. ekonomistlere göre serveti günümüzde dahi hesaplanamıyacak ölçüde büyüklüğe sahipti. günümüz hesap uzmanları bugün için dahi serveti konusunda kesin bir rakam verememektedirler. 400 milyardan çok fazla servete sahip kral.