Mantık mı amaç mı sorunu – popüler sözlük
Genel olarak mantık tanımını felsefi açıdan yapmak gerekirse; belli kalıplar içerisinde düşünerek bu kalıplarla çelişmeyen ya da çatışmayan yeni bir kalıba yöneliştir diyebiliriz.

Peki, amaç böyle midir?

Hayır! Ama bu hayır'ın gerçekleşebilmesi için amacın da yüksek derece de arzulanan bir şey olması gerekir. Amaç bu yücelikte değilse, mantığın duvarlarına çarparak parçalanmaya mahkumdur.

Dolaylı tutum ile amaca ulaşmak için çabalamak ise amaç/mantık çekişmesini ve bunun yarattığı acıları üst boyutlarda yaşamak demektir.