merkantilizm – popüler sözlük
Merkantilizm,  avrupa ülkelerinde 16. Yüzyıl başlarında ortaya çıkan ekonomik bakış açısı.
Merkantilist akımı kısaca tarif etmek gerekirse: devletin ekonomideki etkisinin artması ile birlikte bireylerin zenginliğinin artmasının sağlanabileceğini savunan; devlet birey zenginliğinin diziliminin oluşturulması için de devlet hazinesinde altın ve gümüş gibi maden miktarının artışının sağlanacağı önlemler alınması yönünde kararlar alınması ve uygulamalara gidilmesidir.
Merkantilizm, ispanya, portekiz,  fransa, hollanda, ingiltere, almanya gibi ülkelerde kimi farklılıklar içeren biçimiyle uygulanmıştır. Kimi ülkeler değerli madenlerle devletin zenginleşmesini savunurken, kimisi nüfus artışının zenginleşmeyi sağlayacağını, kimisi de paranın ya da ticaretin veya sömürgeciliğin geliştirilmesini önermiştir.
Merkantilizm,  feodalizm'den çıkışın prekapitalist üretimin başlangıcı aşamalarını içeren önkapitalist dönemin uygulamalarını içerir.
Sanayi devrimi'nin gelişimine bağlı olarak Merkantilist öğreti terk edilmiş, özel sektörün devletin ekonomideki etki alanlarını kısıtlamaya dönük liberalist teorilere geçiş başlamıştır. 
Klasik iktisat'ın en önemli kurucularında biri olan adam smith'te bu ekolden gelmektedir.
Merkantilizm "keynesyen" teorinin ilk evresi olarakta tanımlanabilir.