mikroekonomi – popüler sözlük
Mikroekonomi, İşletmelerin ve bireylerin pazar ve piyasada mal, hizmet ve öz kaynakları nasıl kullandığının incelenmesi şeklinde tanımlanır.

Mikroekonomi'ye dair incelemenin yapılabileceği en somut alan olarak ise marketler ve pazarlardaki değişim yönünün gözlenmesi ve bir istatistiksel veri oluşturulması yolu ile yapılabileceğini söyleyebiliriz.