milliyetçi – popüler sözlük
türkçe sözlük karşılığı "ulusçuluk" anlamını taşıyan arapça/türkçe kökenli kelime. bir ulusun ya da ırkın üstünlüğünü savunan siyasi fikrin yandaşı olan kimse. milliyetçilik ile faşistlik arasında çok ince bir çizgi bulunduğu için günümüz milliyetçileri çoğunlukla faşist olarak nitelenir.