moderatör – popüler sözlük
Moderatör, internet tabanlı sosyal medya sitelerinde girilen içeriklerin format denetimini yapan görevli, açık oturum, sempozyum ve panel gibi bir ve bir'den fazla katılımcının bulunduğu etkinliklerde konu bütünlüğünü, zaman kullanımını ve içeriğin belirlenen formata uygun bir şekilde oluşturulmasını sorular sorarak söz vererek sağlayan kişiye verilen ad.