montesqueieu – popüler sözlük
tam adı ile ifade etmek gerekirse: charles-louis de secondat montesqueieu (18 ocak 1689 la brede/fransa-10 şubat 1755 paris/fransa) fransız filozof, siyasetçi ve düşünür. siyaset üzerine en önemli çalışması yönetim ilişkilerinde kuvvetler ayrılığı (güçler ayrılığı) diye adlandırılan, çağımızın da en önemli demokrasi kavramlarından olan yasama, yürütme ve yargı'nın birbirinden ayrılması üzerine  çalışması ve söylevleri adının tarihe silinmez harflerle geçmesini sağlamıştır.