müfreze – popüler sözlük
Müfreze, genellikle farklı askeri branşlardan askeri personelin bir araya getirilmesi ile oluşturulan askeri birim olduğu gibi, aynı branştan 35-40 kişilik takım olarak da adlandırılan askeri birime verilen ad.
birbirinden farklı birimlerde görev yapan ve bu görevde uzmanlaşmış geçici görev için oluşturulan askeri birime verilen arapça kökenli ad.