mürekkep – popüler sözlük
mürekkep, genel olarak boya ve boyama diye de adlandırabileceğimiz karışımlar yoluyla resimler yaparak ortaya çıkardığı ilerleyen tarihsel süreç ile birlikte insanlık tarihinde yazının ve yazılanlar yanında yapılan resimler yoluyla insanın kendini ifade etmesi ve geleceğe belgeler bırakmasını sağlayan nesne olarak bilinir.

mürekkep ve mürekkebin hammaddesi olarak boya, yazılı tarih ve o tarihle birlikte boyanın ve mürekkebin kullanılması kimilerine göre milattan 2500 yıl öncesine ya da günümüzden 4500 yıl öncesine dayandırılıyor olsa da, gerçek şudur ki; günümüzden yaklaşık 40 bin yıl öncesinde ilk insansıların mağara duvarlarına ve tavanlarına ilk resimleri nakşetmesi ile başlamış olan bir geçmişi içerir.

ilk insanların ağızlarına doldurdukları boyaları tavana ve duvarlara üfleyerek oluşturduğu resimler boyaya ve yani mürekkebe dayanıyordu. çünkü mürekkep sadece yazmak için değil her çeşit görseli ortaya çıkarmak adına yapılmıştı.

mürekkep, geçmişte çam ağaçlarının, lamba islerinin ve tutkal karışımı yolu ile elde edilirken günümüzde demir, sülfat, asit ve anilin ya da meşe mazısı bazlı asitler, içinde demir bulunan kimyasal maddeler kullanılarak elde edilen çeşitlere sahiptir.

kaynak: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/06/120615_reddot_cave