mütegallibe – popüler sözlük
mütegallibe, derebeyi ve zorba diye de tanımlanan kelime, osmanlı döneminde olduğu gibi tüm toplumların feodal dönem yerel güvenlik-asayiş ya da vergi toplayan idari görevleri elinde bulunduran kişilerine verilen ad.

mütagallibe olarak adlandırılan kesimlerin ya gelirleri düşünce ya da serveti büyüyünce merkezi otoriteye baş kaldırması nedeniyle merkezi elinde bulunduranlar tarafından tehlike arz eden bir kesim olarak görülürler.

mütegallibe sınıfına dahil olanlar zorba ve korku salan kişilerden seçilirdi çünkü; vergi toplamak, asker toplamak, ya da asayişi sağlamak despotluğu gerektirirdi.

mütegallibe sözü  eskiden kullanılan ve farsça'dan türkçe'ye geçmiş bir kelimedir.