ortodokslar – popüler sözlük
Ortodokslar, katolik kilisesi ile 1054 yılında fiili bölünme ile sonuçlanan ve adına "schisma" denilen ayrışma sonucu kutsal'ın kökeni, kutsal'ın dili, kutsal'a dair ritüel ayrışması, kutsal'ın temsiliyeti ve karar verme yetkisi gibi konularda yaşanan ayrışma ile roma'nın doğu'sunda çoğunluğu oluşturan hristiyan inancına mensup dini topluluğa verilen ad.