otokrasi – popüler sözlük
Otokrasi, saltıkçılık tanımı da yapılan otokrasi, monarşik ve mutlakiyet rejimleri ile benzerlikler içermek ile birlikte daha çok ortodoks dini inanca sahip toplumlarda halk adına karar verme yetkisine sahip -çar gibi- monarşik rejim olarak tanımlanabilir. hristiyanlık inancı içinde katolik ve ortodoks ayrışmasına esas teşkil eden nedenler otokrat rejimler için din ya da ruhban sınıf etkileşiminde farklı özellikler taşımaktan öte bir anlam ifade etmez.