permian dönem – popüler sözlük
Permian dönem, 250 milyon yıl önce gerçekleşen kitlesel soy tükenmesine sebep olan doğal afete verilen ad.

Yüzbinlerce yıl süren bu felaket dünya dediğimiz gezegeni sülfür yağmurları altında bıraktı ve yeryüzündeki canlıların 10 da 9'u yok oldu.
permiyen dönem (bataklık ormanlardan kurak karasal iklime geçiş ile kayaçların oluşumu): yeryüzünde varolan canlı türlerin yüzde/90 düzeyinde yok olduğu dönem diye de bilinir; bilim insanları tarafından 299 milyon yıl öncesi dönem ile 250 milyon yıl öncesi yaşanan ara evreye verilen ad.