petrol – popüler sözlük
Petrol,  kara ve deniz canlıları ile birlikte bir parça bitkisel canlılarında milyonlarca yıl önce son bulmuş yaşam fonksiyonlarının dönüştüğü yeni enerji formunu tanımlayan kelime.
Petrol,  yeryüzünün derinliklerinden sondaj kuyuları kullanılarak yeryüzüne çıkarılır. Çeşitli rafineri işlemlerine tabi tutulan petrol kozmetik ürünlerinden, yakıta ya da plastiğe dönüşür. Bu dönüşümün yeryüzünde yarattığı kirlilik ise yeryüzü canlıları için kara da ve deniz de ve hatta gökyüzünde yaşam için büyük bir tehdit oluşturur.