pop sözlük anlamı – popüler sözlük
amerikan ingilizcesi'nde  "popular music" kavramı şeklinde 1960'lı yıllarda ortaya çıkmış olsa da "pop art" (pop sanat) kültürü 1950'li yıllarda ingiltere'de ortaya çıkmıştır. sanat ve müzik ile aşlayan "pop akımı" rönesans'ın  aydınlanma'ya  dönüşerek avrupa devrimlerinin öncü dalgası olması gibi, modern sanatın ortaya çıkışına etki etmiştir.

pop kültür'ün ir ihtiyaç olarak ortaya çıkması, üretme çabası ve kaygısı taşıyan sanatçıların sınırları çizilmiş bir alan içinde sanat üretmek zorunda kalmaya bir tepki olduğu gibi, yapılan müzik sırasında kullanılan enstrümanları da değiştirmiştir. ileri bir estetik kaygısı taşımadan şiirsellikten uzak akıcı cümlelerle duyguların ifadesinden; günlük objeleri, doğa, insan ve özgürlük temaları içeren pop sanat akımları haline gelmiş, toplumun en geniş kesimlerine hızlı bir şekilde nüfus etmiş, sanatı elitlerin ve kalıpların kuşatmasından kurtarmıştır.

gelişen teknolojilere esin kaynağı olan birey ve insan merkezli ürünler üretmede bir yarış içinde olduklarını gözlemleriz, pop akımı bu teknolojik dönüşümün de hayat kaynağıdır dersek abartmış olmayız.

"pop kültür" ve ona etki eden, besleyen sanatsal akımlar daha öncesinde ortaya çıkan diğer sanat akımları gibi eleştirelecek yanları ve temsilcileri söz konusu olsa da, "pop akımı" tarihin en uzun süreli sanat akımlarından biri olduğu gibi kendini geliştirerek varlığını sürdürme konusunda hala iddialıdır.

"pop kültür"e başlangıcından günümüze anlam kazandıran andy warhol, pink floyd, jasper johns, beatles, claes oldenburg, elvis presley, hariton pushwagner, rolling stones, jasper jons, who, roy lichtenstein şu an aklıma gelen "pop sanat akımı"nın temsilcileri olarak adlarını tarihe yazdırmıştır.