praetor – popüler sözlük
Praetor, erken roma cumhuriyet döneminde yargıç ve yöneticilere ki bunlara imperium da denilirdi, roma imparatorluğu döneminde ise sezar'ın muhafızlarına ve o dönemin kanun uygulayıcılarına verilen ad olması ile birlikte, günümüzde internet üzerinden içerik üretilen sosyal medya sitelerinde oluşturulan içeriklerin yasal sorumluluk açısından denetimini yapan site görevlisine verilen ad.