provokatör – popüler sözlük
türkçe sözlük karşılığı "kışkırtıcı" diye tanımlanan fransızca kökenli kelime. iki siyasi kutubu oluşturan güçler arasındaki mücadelede siyasi güçlerden birinin; diğer tarafı oluşturan siyasi grup içine sızdırarak kendi çıkarlarına uygun eylem ve olaylar çıkarması amacıyla kullanılan kişi için kullanılan fransızca kökenli ad.