quantum – popüler sözlük
türkçe yazılımı kuantum olan kelime. madde molekül, atom, elektron ve çekirdek şeklinde sıralanırsa kuantum sıralanan bağlanmış kütle halindeki maddenin en alt basamağında yer alır. kuantum özgün yapısı gereği belirsizlikler gösterir. bu belirsizlik çekirdek, elektron, atom ve molekül düzeyinde yoğunlaşma oranına göre ortadan kalkar. fakat kuantum, madde içindeki belirsizlik durumunu da her zaman korur. eğer kuantum ile ilgili daha kısa bir tanım yapmak gerekirse: kısaca maddenin en özgür hareket edebildiği boyuttur diyebiliriz.