rembetiko – popüler sözlük
anadolu toprakları'nda antik yunan uygarlığı, roma ve bizans uygarlıkları döneminden yerleşik yaşam süren insanların, osmanlı imparatorluğu'nun yaşadığı ekonomik ve siyasi krizin etkisi ile bozulan iç barış biter ve yaşanan iç siyasi çekişmeler ve dış tahrikler sonucu meydana gelen kaos sonrası türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşuna vesile olan ulusal kurtuluş savaşı ile birlikte sürgünler de başlar.

rembetiko, rebetiko, rebetika, rembetika adı da yunanistan'nın pire limanı çevresine göçmüş olanlarına verilen ad olarak tarihe geçer. ilk baştan büyük helen hayali ile sevinçle karşılanan bu insanların, uzun yılların yarattığı coğrafi kültürel farklılıklardan kaynaklanan çelişkiler sonucu yunanistan toplumu tarafından dışlanmasına neden olur. ve göç etmek zorunda kalanlar araf'ta kalma durumunu yaşarlar. o dönem pire limanı çevresine hakim olan kriminal yaşam ve kültürün etkisi ile büyük sıkıntılar yaşayan bu insanların yaşadığı acılardan izlerin yansıtıldığı aynı adı taşıyan -yunan halk müziği ve bizans müziği adı da verilen- müzik türü de bu göç eden topluluk içerisinden çıkar.

göç ve sonuçlarının yansıtıldığı rembetiko adlı film yazdıklarımızın ne anlama geldiğini anlamak açısından izlenmesini öneririm.

kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=WCTs7WNJ77U

kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kJsQlKP_6Ho

rembetiko filminden bir kesit: https://www.youtube.com/watch?v=aXJQmTSptCc&list=PLAFFB5834C6B12FA2