reseptör – popüler sözlük
elektrik akımını konuşmaya çevirme şeklinde iş gören aleti fiziksel yönüyle tanımlamaya yarayan fizik terimi şeklinde kullanıldığı gibi; biyokimya alanında hücre dışındaki bir sinyali hücre içine taşıyan protein türü için de kullanılan; türkçe sözlük karşılığı "almaç" diye tanımlanan fransızca kökenli kelime.