şamanizm – popüler sözlük
Şamanizm, kadın ya da erkek -şaman'ların çoğunlukla kadın olduğunu not düşelim- şaman tarafından uygulanan mistik ritüeller eşliğinde uygulanan ayinlere tabi olan topluluğa verilen ad.

şamanizm, geçmişte türklere özgü bir inanç biçimi olarak kabul ediliyor olsa da günümüzde kuzey asya'dan kuzey amerika'ya, afrika'dan kutup bölgelerinde yaşayan eskimolar'a, maçular'a, koryaklar'a kadar uzanan coğrafyadaki toplulukların olduğu gibi, kore yarımadası'na kadar geniş bir alanda hala uygulanmakta olan inanç ve ibadet biçimi olarak bilinir.

şaman kelimesi rusça kökenli bir kelime olduğu gibi, tunguz dilinde de şaman rahiplerine şaman denmektedir.
Şamanizm, çok tanrılı dinsel ritüelleri olan, doğa olaylarını doğa üstü güçlerle birleştirerek inanç ve ibadetini sürdüren toplulukların dini inancına verilen ad. eski çeğlarda yaygın bir inanç biçimi olan şamanizm günümüzde etkisini yitirmiştir.