simgecilik – popüler sözlük
Simgecilik, sembolizm diye de adlandırılan simgeye dayalı görsel ve yazınsal sanat akımını tanımlamak için kullanılan genel tanım. şiir, edebiyat ve resim sanatı alanında 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan sanat akımı. louis welden hawkins'ten vsevolod meyerhold'a, suzanne valadon'dan felicien rops'a, frida kahlo'dan pablo picasso ve paul gauguin'e uzanan geniş bir sanatçı topluluğunun içinde yer aldığı simgecilik akımı "parnasizm" (sanat sanat içindir) akımına bir tepki olarak ortaya çıkmış ve hızla yayılmıştır. 18 eylül 1886 tarihinde le figaro gazetesinin edebiyat ekinde varlığı ve varlığına temel teşkil eden anlayış biçimi topluma duyurulmuştur.

simgecilik (sembolizm) akımının ülkemizdeki temsilcileri: cahit sıtkı tarancı, ahmet hamdi tanpınar, ahmet muhip dıranas, cenap şehabettin gibi şair ve yazarlardır.