sokol teşkilatı – popüler sözlük
Sokol teşkilatı, drina köprüsü. Sf.252'de adı geçen teşkilat. 1. dünya savaşı sonrası çekoslovakya (bugün çek ve slovak cumhuriyeti olarak ikiye bölünmüştür)'da halk ve gençlik eğitimi amacıyla kurulan teşkilat. sokol teşkilatı'nın kuruluş amacı ve hedefleri, türkiye'de halkevleri'nin kuruluşunun da fikirsel temelini oluşturmaktadır.