sondaj – popüler sözlük
yer yüzeyinde su, petrol çıkarmak amacıyla ya da toprak katmanları üzerinde araştırma yapmak, maden kaynaklarını araştırmak amacıyla çeşitli derinliklerde delik açmaya verilen ad. deniz ve okyanus diplerinde de aynı amaçla yapılan çalışmaya sondaj denir.