Sosyalizm – popüler sözlük
Sosyalizm, üretim araçlarının toplumsal mülkiyet esaslarına göre sahiplenildiği, rekabetçi ve kaotik üretim yerine planlı ekonomik işleyişin benimsendiği çalışma, eğitim, sağlık, barınma, dinlenme gibi bireysel temel hakların hiçbir önkoşula dayanmadan doğal bir hak olarak her insana eşit şekilde verilmesi ile fırsatta eşitlik ilkesinin esas alındığı toplumsal sisteme verilen ad.