Stonehonge – popüler sözlük
İngiltere'de londra'ya 140 kilometre uzaklıkta yeralan, ortalama 5bin yıllık gemişe sahip dinsel motifli sunak ve tapınak olarak kullanılan mekan.

Bu özelliklere tapınaklardan bir diğeri de urfa/göbeklitepe'de bulunuyor. Urfa/göbeklitepe'de yeralan tapınak londra yakınlarında bulunan benzeri ile aynı özelliklere sahip olması ile dikkat çekerken göbeklitepe'de yeralanı 7bin yıllık daha eski bir tarihe tam olarak söylemek gerekirse 12bin yıllık bir tarihsel geçmişe sahip. İngiltere'de yeralan tapınağı yılda 2milyon turist kişi başına 150tl'sına yakın bir ücret ödeyerek ziyaret ederken, Türkiye'de urfa yöresinde yeralanına bilimsel ve kültürel bir içerik ile hikayelendirilemediğinden olsa gerek pek fazla ilgi yoktur.

Bu iki ayrı yerde yeralan, bizim ülkemizdekinin daha eski bir zamana tarihlenen eserlerin karşılaştırılmalı olarak ele alınması ile ortaya çıkan farkı incelediğimizde; Tarihin sadece geçmiş yaşamın izlerinin toprak altından günyüzüne çıkarılması ile değil aynı zamanda o iz ve eserlerin dünyaya tanıtılması projelerinin oluştutulması, ülke insanlarının tarih, arkeoloji konusunda bilinçlendirilmesi konusunda önemli örnek olduğuna inanıyorum.