suçlu – popüler sözlük
Suçlu, eski dilde kabahatli ve mücrim gibi karşılıkları olan, yasaları çiğneyen eylemlerde bulunmuş kişinin kamu ve özel hukuk normları dikkate alınarak cezalandırılması için işletilen -yani "mahkum" olarak adlandırılacağı- süre içerisindeki yasal statüsünü tanımlayan kelime. Yargılama sürecindeki deliller zayıfsa "şüpheli" sıfatı ile adlandırılır.