tanımlamak – popüler sözlük
tanımlamak, herhangi bir varlığın, olgunun ve kavramın kendisine dair yapılan açıklayıcı, bilgilendirici, yazılı ya da sözlü ifadelendirilmesi eylemine verilen ad.

olgu ve kavramların niteliğini tanımlayan yeni buluş ve keşifler tanımlamanın kendisinde de değişiklik yapılmasını gerekli kılar. tanımlamayı gerçeği ve gerçekliği doğru bir biçimde yapabilmek adına, bilimsel bilginin oluşturulabilmesi açısından günümüz interaktif sözlükleri önemli bir yere sahiptir.

geçmiş basılı eser biçimindeki sözlükler ya da ansiklopediler bilimin geçmişteki hızına göre ihtiyacı karşılarken, günümüzde bilimsel çalışmalarda katedilen mesafe ve ulaşılan hız nedeniyle yazılı eserler daha baskıya girerken bilginin değiştiği görülüyordu.

bilim ve bilgi etkileşiminin ortaya çıkardığı bu kriz, günümüzde internet üzerinden yayımlanan interaktif sözlükler sayesinde yeni ya da yanlış bilgilerin düzeltilmesi sağlanarak doğru bilgiye ulaşılabiliyor.

pop sözlük, bir yanıyla tam da bu ihtiyacı karşılamak gibi bir kaygı ile hayata geçirilmiş bilgi'de gerçekliğe ulaşma projesidir.