tapınak şövalyeleri – popüler sözlük
Tapınak şövalyeleri, fransız hugues de payen ("büyük üstad"olarak adlandırılır) tarafından 1119 yılında kudüs' te kurulan tarikat. semavi dinler açısından kutsal sayılan yer ve mekanlara -kimi kaynaklara göre dinler öncesi tarihten buyana kutsal sayılan yerler de içinde yer alır- hristiyan hacı adayları tarafından yapılan ziyaretlere seyahat yollarının güvenliğinin sağlanması -tabii ki belli bir ücret karşılığında- hacı adaylarının yolda soyulma tehlikesine karşı yola çıktıkları yerde ödedikleri miktarın vardıkları yerde karşılığının ödenmesine dair evrak vererek mali güvenliğin sağlanması -tabii ki yine belli bir ücret karşılığında- komisyonları ile zenginleşen, isa'dan çok meryem'i (kutsal kâse) kutsal sayan, para yönünden zenginleştikçe ve hristiyanlık dininin esasına dair sahip oldukları belgelerin sağladığı güçle papa'lıktan, borçlandırdıkları avrupa krallarına kadar uzayan etki alanları genişleyen, en son fransa kralı'nın tapınak şovalyelei'ne artan borçlarını ödemek yerine, verdiği emirle tutuklanıp katledilmelerine karar verilen, sonrasında karşılıklı hesaplaşmalarla olayların giriftleşerek sürüp gittiği tarikat ve kimi uzantılarına verilen ad.