tatarlar – popüler sözlük
Tatarlar, türk soyundan ya da boyundan diye kabul edilen tatarlar moğollar ile daha yakın ortak özelliklere sahip bir halk özelliklerine sahip görünmektedir. günümüzde köstence/romanya, kırım, tataristan ve bir kesimi de rusya'nın iç kesimlerinde dağınık halde yaşamaktadırlar. islamiyeti yaklaşık 1100 yıl önce kabul etmiş tatarlar'ın baskın dini özellikler taşımamakla birlikte, seküler değerleri daha çok benimsedikleri gözlenmektedir.

tatarlar'ın müslüman topluluklar içinde kültür, ticaret, sanat ve edebiyat alanında iz bırakan çalışmalara imza attıkları yazılı belgelerde kayıt altına alınmıştır.