Pop sözlük kullanıcıları içerik oluştururken nelere dikkat etmeli

Pop sözlük olarak yayın formatımızı özetlemek gerekirse, nesnelerin tanımından çok güncel olaylar başta olmak üzere, tarihsel olayları, günümüzde ve geçmişimizde iz bırakan kişi ve karakterlere dair kaliteyi hedefleyen içerikler oluşturmaktır. Bugüne kadar pek çok platformda çeşitli biçimlerde tarif edilmiş nesneleri yeniden tarife yönelmenin çok cazip bir faaliyet biçimi olduğunu düşünmüyoruz. Nesnelerin yeniden tanımını yapmayı amaç edinen üyelerimize de bu konuda müdahil olmuyoruz.

İlk başlıkta tarif etmeye çalıştığımız içerik oluşturma anlayışımızın bir kalite standardına erişebilmesi ve bununla birlikte hem katılımcılarını yazarak geliştirmeyi sağlarken hem de okuyucu olarak platformumuzu takip edecek olanların gelişimini göz önünde bulunduruyoruz.

 

Pop sözlük, üyelerinin sağladığı içerikler yoluyla 4. Sanayi devrimine doğru hızla ilerlediğimiz günümüz koşullarına uyum sağlayacak üye ve okuyucuyu hedefler. Bu anlayış doğrultusunda, günümüz hayatını kolaylaştırma ve bu hayata renk katmanın yanında, hedefimiz geleceğe uzanan yolu bir parça da olsa aydınlatmaya çalışmaktır.

Pop sözlük gerek tanımladığı kurallar yoluyla olsun gerekse de kullanım koşulları ile olsun içerik üreticisinden tüketicisine uzanan bir kalite çemberi oluşturmayı hedefler. Başlangıçta basitten karmaşığa uzanan bir yol izleyerek, üyeler tarafından sağlanan içeriklerin tanım ve imla açısından taşıdığı içeriklere esnek davranılacaktır.

Üyelerden gelecek eğitim seviyesinden kaynaklı yetersizliklerini ifade ettikleri mesajlar pozitif bir yaklaşımla ele alınacaktır. Fakat, üyeliğin başladığı yerden zamanla uzaklaşılarak mesafe kat edildiği yerde giriş-gelişme-sonuç beklentimiz olacaktır. Gelişme gösteremeyen üyeler zamanla elenecektir.

Üyelik kriterlerini ve üyelerin sağladığı içerik kalitesini yükseltmeyi hedefleyecektir. Sosyal sorumluluk anlayışımızın gereği olarak kriterlerimizde ki ve kalitemizde ki artış hangi boyuta ulaşırsa ulaşsın, yazmak ve bu konuda kendini geliştirmek ve gerçekleştirmek isteyen adaylara pop sözlük’te yazmaya dair olanağı her zaman sunacaktır.

Son olarak: pop sözlük, bilişim çağında başladığı yerden bir hedefe ulaşmayı hedefleyen insanların emek ve çabaları ile hayat bulacaktır. Bu emek ve çaba bilgi enformasyonunu yaşadığımız günümüz koşullarında belli bir kaliteyi hedefleyen kıldan ince kılıçtan keskin bir hatta ilerleme çabası içerisindedir. Bu çaba doğrultusunda katkı sunacak bireylerle çalışmayı ortaklaştırmaya çalışacaktır.