Türkmenler – popüler sözlük
Türkmenler, oğuz boyu kökenli oldukları, kayı boyundan gelen osmanlı hanedanı mensupları ile derin anlaşamazlıklar yaşadıkları, bu sebeple osmanlı hanedanı'nı oluşturan boy'un devşirme ve balkan ittifakları arayışı ile hareket ettikleri, osmanlı hanedanı'nın ne akkoyunlular'la ne de karakoyunlular'la olan anlaşmazlığının bitip tükenmediği izlenimini edindim.

boy'undan mı, soy'undan mı, yoksa huy'undan mı bilemedim ama, orta anadolu'dan ege'ye kadar uzanan alanda yerleşik ya da konar-göçer ne kadar türkmen varsa hepsinin de osmanlı saltanatı'na karşı açık olmayan, alttan alta gizli bir düşmanlıkları gözlenmektedir.