veranda – popüler sözlük
bir diğer adı da sundurma ya da taraça tanımlanan yazlık bölmeye verilen ad. toprak üstü tek veya iki katlı evlerin ön kısmına hemzemin ya da yükselti kullanılarak yapılan üstü gölgelik elde etmek amacıyla kapalı, çevresi açık ya da camlı bölmeye verilen ad.
evlerin ön kısmına bir yükselti esas alınarak yapılan, üstü kapalı camlı ya da camsız çıkıntıya verilen fransızca kökenli ad.